O mnie

O specjaliście

Paweł Sala

Praktykę zawodową wykonuję od ponad 25 lat.  W latach 2001-2014 pracowałem w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przez ostatnie 3 lata jako ordynator Oddziału Dziennego, a potem Oddziału Całodobowego Kliniki.

 

Jednocześnie od wielu lat przyjmuję w Gabinecie przy ulicy Laskowej w Warszawie, gdzie

w zależności od potrzeb wykonuję konsultacje psychiatryczne i prowadzę kwalifikowaną psychoterapię indywidualną i grupową.

 

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie humanistycznym i korzystam z ostatnich dokonań terapii opartej na doświadczaniu (experiential psychotherapy) oraz terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT). W swojej pracy jednak dość często integruję koncepcje różnych szkół psychoterapii oraz dobieram odpowiednie strategie i procedury terapeutyczne  dostosowane do indywidualnych problemów pacjenta.

 

Mam szerokie doświadczenie w prowadzeniu  dydaktyki przeddyplomowej (studenci psychologii)  

i podyplomowej dla  lekarzy, psychologów  i osób kształcących się w psychoterapii.

 

Udział w licznych szkoleniach, seminariach, konferencjach psychiatrycznych

i psychoterapeutycznych.

 

W swojej pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej: http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty http://psychiatria.org.pl/strona_zarzadu_sekcji_psychoterapii

 

Prowadzoną psychoterapię poddaję regularnej superwizji. Jest to zgodne ze standardami ciągłego kształcenia się i dbałości o wysoki poziom merytoryczny i etyczny wykonywanej pracy.

Najważniejsze informacje dotyczące moich kwalifikacji zawodowych

Studia medyczne:

Akademia Medyczna w Białymstoku, (obecnie Uniwersytet Medyczny)

 

Specjalizacja z psychiatrii:

Egzamin zdany z wyróżnieniem, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Stopień doktora nauk medycznych

Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

Certyfikat psychoterapeuty:

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Sekcja Naukowa Psychoterapii (link do SNP PTP)

 

Certyfikat ukończenia podyplomowych studiów o kierunku zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Oprócz systematycznego dokształcania się uczestniczę w szkoleniach umożliwiających posługiwanie się psychodramą morenowską oraz prowadzenie grup Balinta dla różnych grup zawodowych